×
 
 
info@bigtravel.sk 0915 841 757

 

 
 
 
 
 
Úvod > Informácie > Práva cestujúcich
 

Práva cestujúcich

Stali sme sa oficiálnym partnerom kampane práv cestujúcich, ktorú organizuje Európska Únia. Cieľom je oboznámiť cestujúcich o ich právach a poskytnúť im všetky potrebné informácie a kontakty.

Vaše práva pasažiera v leteckej doprave

súbory na stiahnutie:

  • Práva leteckých pasažierov PDF 534 kB Stiahnuť
  • Stratila sa Vám batožina PDF 942 kB Stiahnuť
  • Zrušený let a dlhé meškanie PDF 601 kB Stiahnuť
  • Všetci majú právo cestovať PDF 1,1 MB Stiahnuť

 

Základné Práva pasažierov v leteckej doprave sa zaoberajú týmito problémami:

1. Postihnutí a ľudia so zníženou pohyblivosťou

Postihnutí alebo ľudia so zníženou pohyblivosťou sú v rámci právnych predpisov EÚ chránení pred diskrimináciou počas rezervácie a nastupovania na palubu lietadla. Majú tiež nárok na získanie pomoci na letiskách (pri odlete, prílete a pri tranzite) a na palube lietadla. Ak chcete využiť možnosť získania pomoci, odporúča sa na túto potrebu vopred upozorniť.

2. Neumožnenie nastúpenia do lietadla

Keď sa pasažierom neumožní nastúpiť do lietadla, letecké spoločnosti sú povinné nájsť cestujúcich, ktorí sa dobrovoľne vzdajú svojej rezervácie výmenou za určité benefity. Leteckí prepravca tiež týmto cestujúcim umožní vybrať si medzi vrátením ceny letenky v plnej výške a presmerovaním.

V závislosti od dĺžky letu a meškania pred presmerovaním môžete mať nárok na náhradu vo výške od 125 do 600 EUR. Ak si títo cestujúci zvolia presmerovanie, letecká spoločnosť im musí v prípade potreby poskytnúť pomoc, napríklad stravu, prístup k telefónu, ubytovanie v hoteli na jednu alebo prípadne viac nocí a prepravu medzi letiskom a miestom, kde sú pasažieri ubytovaní.

3. Zrušenie letu

Máte nárok na rovnakú náhradu ako v prípade neumožnenia nastúpenia do lietadla, ak ste o zrušení letu neboli informovaní minimálne 14 dní pred odletom, ak letecká spoločnosť nepresmerovala váš let približne v čase pôvodného odletu alebo ak nemôže letecká spoločnosť dokázať, že dôvodom zrušenia letu boli výnimočné okolnosti.

Okrem toho vám letecká spoločnosť musí umožniť vybrať si z týchto možností:

  • odškodnenie za letenku do siedmich dní
  • presmerovanie do cieľovej destinácie za podobných podmienok
  • poskytnutie pomoci v prípade potreby (telefonický hovor, občerstvenie, strava, ubytovanie, preprava na miesto ubytovania).

4. Dlhé meškanie

Na poskytnutie pomoci (telefonický hovor, občerstvenie, strava, ubytovanie, preprava na miesto ubytovania) zo strany leteckej spoločnosti máte nárok, ak je meškanie:

  • pri letoch do 1 500 km dve hodiny alebo dlhšie;
  • pri letoch v rámci Európskej únie alebo iných letoch od 1 500 do 3 500 km tri hodiny alebo dlhšie;
  • pri letoch mimo Európskej únie nad 3 500 km štyri hodiny alebo dlhšie.

Ak meškanie presiahne päť hodín a rozhodnete sa nepokračovať v ceste, máte tiež nárok na vrátenie ceny letenky a let do miesta, v ktorom ste začali cestu.

Ak do svojej konečnej destinácie dorazíte s meškaním dlhším ako tri hodiny, ako cestujúci môžete mať nárok na rovnakú náhradu ako v prípade zrušenia letu, pokiaľ cestovná spoločnosť nedokáže, že meškanie letu spôsobili mimoriadne udalosti. Letecké spoločnosti možno navyše brať na zodpovednosť za škody spôsobené meškaním letu.

5. Batožina

V prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny môžete mať nárok na náhradu maximálne do výšky približne 1 220 EUR.

Letecké spoločnosti však nemožno brať na zodpovednosť vtedy, ak podnikli všetky opatrenia potrebné na to, aby zabránili škodám, ani vtedy, ak nebolo možné takéto opatrenia vykonať.
V prípade poškodenia batožiny musíte leteckej spoločnosti podať sťažnosť do siedmich dní od prijatia batožiny.
V prípade meškania batožiny je táto lehota maximálne 21 dní.

6. Identita leteckej spoločnosti

Vopred musíte byť informovaní, ktorá letecká spoločnosť zabezpečuje váš let.

Činnosť leteckých spoločností, ktoré sa nepreukážu ako bezpečné, sa v Európskej únii zakáže alebo obmedzí.

7. Dovolenka s kompletne zabezpečenými službami

Organizátori a predajcovia dovoleniek s kompletne zabezpečenými službami sú povinní poskytnúť presné a úplné informácie o rezervácii takýchto dovoleniek. Ich povinnosťou je dodržiavať zmluvné podmienky a chrániť pasažierov v prípade platobnej neschopnosti.

8. Transparentnosť cien

Podľa právnych predpisov EÚ, keď si zakúpite letenku na let s odletom z letiska v EÚ, zodpovedný pracovník by vám mal objasniť platné podmienky.
Konečná cena, ktorú by ste mali zaplatiť, by mala byť vždy jasne definovaná a mala by zahŕňať príslušné letecké poplatky, ako aj dane a sadzby, doplnkové sadzby a iné poplatky, ktoré sú v čase zverejnenia nevyhnutné a predvídateľné.
Zároveň by ste mali mať v rámci konečnej ceny k dispozícii prehľad jednotlivých leteckých poplatkov, daní, letiskových poplatkov a napokon aj ďalších sadzieb, doplnkových sadzieb a iných poplatkov.
Informácie o voliteľných navýšeniach ceny by vám mali byť poskytnuté jasným, transparentným a jednoznačným spôsobom v úvodnej fáze rezervácie a váš súhlas s nimi by mal vychádzať z princípu dobrovoľnosti.

zdroj: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/index.html

 
 
 
Naposledy prezerané
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia